3D-JAW
 

Beneficjenci Projektu 3D-JAW


Wojskowa Akademia TechnicznaFaceClinicPolitechnika GdańskaKierownik B+R
dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT, tel. 261839140, jerzy.malachowski@wat.edu.pl

Kluczowy personel (B+R)
dr hab. Adam Czaplicki, prof. AWF
dr hab. inż. Izabela Lubowiecka, prof. PG
dr n. med. Konrad Walerzak

Kierownik zarządzający projektem
mgr inż. Jerzy Bagiński

Kluczowy personel do zarządzania projektem
dr hab. inż. Jerzy Małachowski, prof. WAT
Iwona Klimek