3D-JAW
 

Streszczenie Projektu 3D-JAWPrzedmiotem projektu jest opracowanie trójwymiarowego, cyfrowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego (SSŻ) z wyznaczeniem geometrii oraz parametrów ruchu dla struktur kostno-chrzęstno-więzadłowych.

W ramach projektu zostaną wykonane badania ruchu żuchwy, z wykorzystaniem zestawu czujników, CBCT (tomografia wiązki stożkowej) i MR (rezonans magnetyczny). Na podstawie tych badań zostaną opracowane modele numeryczne odwzorowujące rzeczywiste ruchy układu stomatognatycznego pacjentów.

Otrzymane wyniki badań zostaną zweryfikowane i zwalidowane oraz wykorzystane do opracowania prototypu nowej w skali świata technologii dla wykorzystania jej w protetyce, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej dla wytwarzania medycznych produktów i usług.